AI polarization

A very popular and somewhat comical remark is that everything that has already been achieved in the field of AI is, at best, an imitation of intelligence, and that what has eluded mechanization has done so because its mechanization is, in fact, impossible; except...

UI polarizacije

Zelo popularizirana je tista, nekoliko komično ironična trditev, po kateri je vse že doseženo na področju AI kvečjemu navidezna umetna inteligenca. Vse kar pa se še upira mehanizaciji, pa se ji upira ker tistega po vsej verjetnosti mehanizirati sploh ni mogoče. Morda...