iUrnik CGP

School time tables as you wish.

Why?

Because you have better things to do as creating time tables.

Insert your demands and limitations. The rest is done by iTimetable.

HOW?

Using evolutionary AI the software finds solutions for your problems none of the competition can. 

iTimeTable

iTimetable has the best concept for creating your school time table. It is the optimal solution for your school.

Your only job is data input.

Savings and general satisfaction

Everyone is satisfied if the have a compact and optimal schedule.

urniki primerjava

iTime table and AI

We believe that school time table can be created automatically. 100%. No user intervention needed. We support all demands. The harder the demands the better for our software.

 • split groups
 • half hours
 • elective and mandatory subjects
 • vertical and horizontal grouping

iTimeTable is different

Change your way of thinking. You set the demand and the software has to follow them.

You are the architect of the time table, the software the tool. 

iUrnik proces

Your problems, iTimeTable’s challenges

Everyday changes:

 • Space constraints, 
 • uneven workload for teachers,
 • unsatisfied students and parents,
 • too much students transports,
 • badly informed students,
 • where and how to save,
 • lots of unlinked programs,
 • substition teacher problem.

All of these are the chellenges iTimeTable can handle.

urniki zamaknjeni1

Srednja tehniška šola Koper

… lahko pa povem drugače – pri pripravi urnika, pravzaprav, nisem naletela na pogoj, ki ga program ne bi mogel upoštevati! In teh, na šoli, z devetimi različnimi izobraževalnimi programi, in s skoraj 700 dijaki, ni malo!

Katarina Novoselec

Solutions

The way iTimeTable works?

Based on 32 weights, you can guide the algorithm to create the time table you want. 

Demo version of our software can be found here (4 MB).

neobvezni izbirni

Osnovne šole

Ponudba izbirnih predmetov

Vnos podatkov o ponudbi učiteljev, tako izbirnih, kot neobveznih izbirnih predmetov.

Učenci dobijo v rangiranje samo tisto, kar lahko izberejo – upošteva se zgodovina.

ure uciteljev

Ure učitelji

Zahteve za ure učitelja

  1. minimalno / maksimalno število ur na teden
  2. največ prostih ur na dan
  3. obvezna “luknja” po x urah
  4. minimalno ur dela na dan
  5. maksimalno ur dela na dan

Če je odkljukana kljukica “obvezno”, potem ti pogoji morajo biti izpolnjeni, drugače urnik ni konsistenten.

Delavni čas učitelja se določa ločeno.

 

vnos predmeta

Vnos predmeta

Predmetu določimo:

   1. oznako
   2. tip predmeta
   3. število ur na teden
   4. učitelja
   5. oddelke, kjer se poučuje
   6. velikost skupine
   7. delovni čas – ure/dnevi
   8. lokacije
   9. težavnost
vnos casa

Ure obveznosti

Vnos časa

Za oddelke določimo čas izvajanja in čas obvezne prisotnosti.

Učiteljem čas , ko so na voljo.

Učencem določimo čas obvezne prisotnosti in čas varstva.

Predmetom določimo čas izvajanja in še , ali se izvajajo prvo, zadnjo ali vmesne ure.

 

neobvezni izbirni

Fakultete, Višje šole

  1. Letni delovni koledar
  2. Soodvisnost predavanj, vaj, izpitov,…
  3. Zamiki med predmeti glede na začetek ali konec – vzporedno ali zaporedno
  4. Neprestane spremembe

Primer vnosa: Predmet Y v trajanju 28 ur naj poteka po koncu predmeta X in 3 ure po začetku vaj V in to 5 tednov, 4 tedne 3 x po 2 blok uri in 1 teden 2 x 2 blok uri.

News

iTimeTable and primary school Gorje – case study

ABSTRACT We will present the usage of school timetable software iTimeTable (iUrnik, slo.) in primary school Gorje, what are the benefits and how the process of creating school timetables has improved. We have collaborated with the principal of the school, Mrs. Mojca...

Umetna inteligenca na sejmu Feel the Future

Tudi letos nas lahko srečate na sejmu IT tehnologij – Feel the Future. Lahko vam bomo predstavili najbolj avtomatizirana produkta za izdelavo šolskega urnika - iUrnik in za razporejanje delavcev - WoShi. Sestavljanje ja naloga umetne inteligence in to že 15 let, ko...

Bliža se sejem Feel the FUTURE

Tudi letos nas boste našli na sejmu Feel the FUTURE. Prikazali bomo rešitve na osnovi evolucijske AI - Umetna inteligenca v praksi Preverite kaj zmoreta iUrnik - program za sestavljanje šolskega urnika in WoShi - razporejanje in planiranje dela delavcev.

iUrnik – UKAZ: breakday

Ta ukaz preprečuje, da bi se vse ure enega predmeta zvrstile v zaporednih dnevih. Med temi urami mora biti vsaj en prost dan. Če je predmeta 2 uri, potem mora biti med njima vsaj 1 prost dan. Če je predmeta 3 ali 4 ure, potem se ne smejo vse zvrstiti v treh oziroma...

References

Price list

Montly subscription for iTimeTable

Basic price for school – fix price:

35 €/monthly

Addidionaly per student:

0,10 €/monthly

iTimeTable works based on monthly fee. There are a monthly subscription or year subscription option.

Price list for our services

This is the current pricelist. Based on the contract you are eligable to 10% discount on our services.

Service Type of work Price in € Unit
Basic helpdesk Tips and trick on how to use the iTimeTable 45 hour
Consulting Consulting on how to find solutions 55 hour
Introduction Introduction 45 hour
Analytics Analyzing current state 45 hour
Training User training 45 hour
Production Complete creating of your time table 45 hour
Programming Individual wishes 40 hour
Time on the way Time used for on site help 20 hour

 

Prices do not include VAT.