What is new in WoShi

Section Period presence and Shifts have new option of copying with values and also copy/paste where you can change record’s order When editing in Manual mode (Manaully) you can now also add the cause (User wish, worker wish, substitute). This way you can track...

Novosti v programu WoShi

V sekciji Prisotnost v obdobju in Turnusi je dodana možnost kopiranja z vrednostmi, ter kopiranje in leplenje s katerim lahko spreminjamo vrstni red zapisov. Pri ročnem urejanju lahko sedaj pri spreminjanju ali dodajanju izmen dodate tudi vrsto izvora. Namen je...