Sodobno zdravstvo se sooča s številnimi izzivi, ki jih je treba rešiti za izboljšanje kakovosti oskrbe pacientov. Eden najpomembnejših izzivov je pomanjkanje zdravstvenega osebja, zlasti medicinskih sester. Slovenija ni izjema. Ta problem resno vpliva na učinkovitost in kakovost zdravstvenega sistema. Vendar pa je na obzorju revolucionarna rešitev – uporaba umetne inteligence. 

S pomočjo naprednih algoritmov umetne inteligence je mogoče doseči boljšo organizacijo delovnega razporeda medicinskih sester, kar bistveno zmanjšuje preobremenjenost in izboljšuje zadovoljstvo zaposlenih. Pametni sistemi, kot je Woshi, omogočajo avtomatizirano razporejanje in prilagajanje urnikov glede na potrebe zaposlenih. To pripomore k zmanjšanju nadur, izboljšanju delovnih pogojev in zagotavljanju kakovostne oskrbe pacientov. 

Dobra praksa v Sloveniji

Na srečo imamo v Sloveniji nekaj odličnih primerov bolnišnic, ki so uspešno vpeljale tovrstne digitalne rešitve . En tak primer je psihiatrična bolnišnica v Idriji, kjer so v samo nekaj mesecih uspešno sprejeli uporabo sistema umetne inteligence za organizacijo delovnega razporeda sester.  

»Prepoznali smo potrebo po učinkovitem in optimiziranem procesu sestavljanja urnika, ki bi nam omogočil boljše izkoristke zaposlenih. Pred uvedbo WoShi sistema je proces sestavljanja urnika za naših 110 zaposlenih zahteval veliko časa in intelektualnega napora. V povprečju smo porabili približno sedem delovnih dni za sestavljanje optimalnega urnika, pri čemer smo se soočali z izzivi v iskanju najustreznejših rešitev za vsakega zaposlenega. Z WoShi-jem smo uspeli zmanjšati čas sestavljanja urnika na približno en delovni dan. WoShi je prevzel večino dela in po šestih mesecih rešuje približno 90% nalog, ki smo jih prej opravljali ročno. To nam omogoča, da se osredotočimo na druge pomembne naloge,« je svojo izkušnjo opisal Urban Bole mag. zdr. nege, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege v Psihiatrični bolnišnici Idrija. »Poleg avtomatskega razporejanja, se je izkazalo, da je za vodje najbolj uporabna funkcija WoShija možnost hitrega eksperimentiranja z različnimi idejami in predlogi, ki jih imajo zaposleni ali ki jih sam proces dela zahteva. Ta funkcionalnost nam omogoča fleksibilnost pri prilagajanju urnika glede na spremenljive potrebe in želje zaposlenih. WoShi namreč uporablja napredne algoritme, ki poiščejo rešitve, ki jih oseba, ne glede na znanje in izkušnje, težko doseže,« dodaja Bole.  

Uvajanje umetne inteligence v zdravstveni sektor mora biti sistematično 

Da bi izkoristili prednosti umetne inteligence v zdravstvu, je ključno, da vodstvo zdravstvenih ustanov prevzame vodilno vlogo pri uvajanju in podpori teh tehnologij. Pomembno je ozaveščati o potencialu umetne inteligence in njenih prednostih in odstranjevati morebitne strahove. Da bi zagotovili njihovo pripravljenost na uporabo novih tehnologij, je treba izvajati sistematično usposabljanje medicinskih sester za delo s pametnimi sistemi. Vodstvo mora prevzeti odgovornost za spodbujanje sprememb, ki bodo prispevale k učinkovitejšemu in naprednejšemu delovanju zdravstvenega sistema. 

WoShi je prevzel večino dela in po šestih mesecih rešuje približno 90% nalog, ki smo jih prej opravljali ročno. 

Možnost hitrega eksperimentiranja z različnimi idejami in predlogi nam omogoča večjo fleksibilnost pri upoštevanju želja zaposlenih.