iUrnik

Aprila 2021 smo v podjetju Algit d.o.o. med našimi uporabniki izvedli anketo o uporabi programa za izdelavo šolskih urnikov iUrnik. Odziv naših strank je bil pozitiven, kar nam je v veselje in vzpodbudo. 

Poglejmo glavne izsledke ankete: 

  • V 51 % urnike sestavljajo pomočniki ravnateljev, sledijo pa jim informatiki s 24 %. 
  • Za program iUrnik so uporabniki načeloma izvedeli preko drugih šol (39 %) ali pa so ga na šoli že uporabljali, pred njihovim prihodom (31 %).  
  • Dobra tretjina vprašanih, ki je v preteklosti uporabljala druge programe, je bila z njimi samo delno zadovljnih. 
  • 93 % jih trdi da je kvaliteta sedanjega urnika boljša ali veliko boljša od prejšnjega. 
  • 40 % uporabnikov urnik sestavi v 2-5 dneh. 
  • Za prehod na program iUrnik se je večina odločila zaradi možnosti vnosa dodatnih pogojev, pregleda nad urnikom ter odlične podpore uporabnikom. 
  • Uporaba programa iUrnik se večini uporabnikov ne zdi zahtevna. 
  • Večina uporabnikov verjameda je izdelava urnika na njihovi šoli zahtevna in da je njihov urnik kompleksen, prav tako menijo, da je urnik pomemben faktor v učnem procesu. 
  • iUrnik izračuna dobre urnike, s katerimi so zadovoljni tako učenci kot učitelji. 
  • Kvaliteta izračuna je najpomembnejši faktor, sledi mu možnost vnosa veliko dodatnih pogojev. Hitrost izračuna in ročno popravljanje urnika sta manj pomembna.

Podrobnosti ankete

V kolikor želite celotne rezultate naše ankete nam pišite na info[at]algit.si  

Razprava 

Uporabniki so predvsem zadovoljni z našo podporo in kvaliteto izračunanih urnikov ter nadzorom nad njimiVnosi dodatnih pogojev, s katerimi lahko obvladujejo potrebe in zahteve na šolah, naredijo program še privlačnejši.  

V učnem procesu je urnik zagotovo eden izmed pomembnejših faktorjev in dober urnik ga zelo olajša, hkrati pa poveča zadovoljstvo vseh vpletenih, tako učiteljev kot učencev (manjše število ur čakanja, manj vrzeli, itd.). 

 Naš program uporabljajo tako večje, kot tudi manjše šole, torej vse šole, kjer ali zaradi velikega števila učencev ali omejitev prostora, dislociranih enot, itd., ročno sestavljanje urnika ni mogoče ali pa je kompleksnost izdelave za ostale programe prevelika. Prav tako je pregled nad urnikom in izvajanjem tega z našim programom boljši.  

Večina uporabnikov, ki začne uporabljati program iUrnik, pri njegovi uporabi ostane, izpolni vse njihove zahteve  

Zaključek 

Veseli nas, da so uporabniki zadovoljni z našo podporo – Nevenko in Tomažem, ki sta jim na voljo skoraj 24/7. Preko njih dobivamo vpogled v delovanje šol in sestavljanje urnikov, s čimer pridobimo veliko novih idej in znanj, ki jih kasneje pogosto uporabimo pri ostalih šolah in tako poskrbimo za optimalne urnike. 

Dejstvo, da bi nas večina šol priporočila pri ostalih, potrjuje, da delamo dobro in naš produkt prinaša rezultate, katere obljubljamo.