Kratica ALGiT – je okrajšava za “ALGoritemske Informacijske Tehnologije”

Smo raziskovalno – razvojno podjetje na področju evolucijske umetne inteligence.

V času nenehnih izboljšav in tehnološkega napredka se pogosto sprašujemo, zakaj nekatere stvari še vedno rešujemo na “star” način. Naša filozofija je, da lahko vsak proces izboljšamo in optimiziramo.

Sami smo razvili algoritme, ki temeljijo na evolucijski umetni inteligenci in so namenjeni optimizaciji.

Osredotočili smo se na težave, ki se pojavljajo pri razporejanju ljudi. Kako znotraj delovnega procesa uskladiti posameznikove omejitve in sposobnosti na eni strani ter zahteve organizacije na drugi. Rezultat sta ustvarili dve rešitvi, ki omogočata hitrejše in boljše razporejanje: iUrnik, program, namenjen šolam za izdelavo šolskih urnikov in WoShi, program za razporejanje zaposlenih na delovna mesta. Obe rešitvi imata enak cilj: odstraniti zahtevno delo razporejanja in razbremeniti urničarja/razporejevalca dela, da lahko prevzame vlogo arhitekta razporedov. Oba uporabniku omogočata, da na različne načine določa pogoje in tako pripravi razpored/urnik, ki ustreza njegovim potrebam oz. potrebam organizacije, brez izgube časa pri ročnem razporejanju.

Trenutno nam zaupa več kot 70 slovenskih šol in podjetij, med drugim A1, Zavod za blagovne rezerve, določeni oddelki UKC Ljubljana in Psihiatrična bolnica Idrija. Pri vseh so znatno skrajšali čas priprave razporedov, ki so obenem zaposlenim bolj prijazni, hkrati pa so delovni procesi pokriti, da lahko delo poteka nemoteno, urničarjem pa preostane znatno več časa.

Naš moto je: Verjamemo v optimizacijo vsega, vključno z optimizacijo.

EKIPA

vid-ogris

Vid Ogris

Direktor

+385 40 529 914

vid.ogris[at]algit.si

 

kristl-ogris

Kristl Ogris

Ustanovitelj in prokurist

+386 41 600 341

kristl.ogris[at]algit.si

Nevenka

Nevenka Kristan

Ustanoviteljica in programerka

+386 40 237 568

nevenka.kristan[at]algit.si

Urban

Urban Kristan

Programer in razvijalec

urban.kristan[at]algit.si

tomazk

Tomaž Kristan

Raziskovalec, razvijalec in programer

 tomaz.kristan[at]algit.si

Kaj počnemo?

prediction

RAZISKAVE

Algit je razvil sistem za evoluiranje algoritmov, kateri predstavljajo hrbtenico vsakega računalniškega programa, na podoben način kot poteka naravna selekcija. Algoritemski razvoj je popolnoma avtomatiziran, zahvaljujoč evolucijski umetni inteligenci (Evolutionary Artificial Intelligence). Teoretične osnove umetne inteligence so dobro razložene v večih dostopnih dokumentih (Levin Search in Solomonoff-ova indukcija). Naš pristop je evolucijski.

Prvi in zaenkrat edini delujoči program za generiranje in evoluiranje algoritmov Critticall je dosegel polno stopnjo avtomatizacije. Več o tem je na Algitovi tehnološki strani. Primera iz prakse sta izboljšanje obstoječega algoritma za sortiranje v C++ jeziku in avtomatsko generiranje izvorne kode za 2 in 3 Keplerjev zakon.

Algoritmi niso edina stvar, ki gre po poti (digitalne) evolucije. Algit je za prikaz zmožnosti razvil program Pack´n´tile, ki demonstrira moč, ki jo Critticall nudi. Program optimalno pakira geometrijske like v druge geometrijske like. Rezultati so vidni in jih vsak lahko razume, referenčni strani, kjer matematiki tekmujejo s konvencionalnimi metodami pa sta Packomania ali Magdeburška univerza in Hugo Pfoertner. Pack´n´tile je že dosegel nekaj svetovnih rekordov in lahko vsakega tudi doseže ali preseže, če je slednje še teoretično možno.

Osnovnih in srednjih šol

Zadovoljstvo uporabnikov

Gospodarskih družb

Zdravstvenih ustanov

Naši produkti

Naša največja prednost je, da nimamo nobenih že vnaprej izbranih metod, po katerih bi delali, ampak nam evolucijska umetna inteligenca vsakič poišče najbolj primeren algoritem za dani primer.

logo woshi 120

Worker scheduling software

Program za razporejanje delavcev v izmene.

logo iurnik 120

iUrnik

Program, ki samostojno, brez človeške pomoči, izračuna šolski urnik na osnovi podatkov in zahtev šole.

app developer icon small 03

Spector

Poglobljeno iskanje vzorcev v linearnih in tabelaričnih podatkih.

app developer icon small 09

ocr

Prepoznavanje znakov in teksta iz slik.

Verjamemo v optimizacijo vsega, vključno z optimizacijo.