Po nenapovedani odsotnosti v nekaj minutah do prilagojenega urnika

Na delovnem mestu je odsotnost delavcev stalnica, naj gre za obveznosti med delovnim časom, bolniško odsotnost ali izredni dopust. Vse to vpliva na spremembe pri razporedu dela po tem, ko je bil razpored dela že sestavljen. Zato smo v program Woshi dodali novo funkcijo, ki omogoča, da se razpored na novo sestavi – hitro in učinkovito. Sestavljavec urnika lahko izbira med rešitvijo za kratko odsotnost, pri kateri sistem poišče najboljšo zamenjavo in pa rešitvijo za daljšo odsotnost, kjer lahko izberemo opcijo sestavljanja novega urnika za vse ali novega urnika s čim manj spremembami.

Mladi so v povprečju bolniško odsotni 11 dni na leto

Zaposleni so z dela odsotni napovedano, kot tudi nenapovedano; zaradi izrednih situacij, ki se jih ne da predvideti. Te obveznosti spadajo v eno od treh kategorij: 1. izredno obveznost med delovnim časom, 2. bolniško odsotnost ali 3. izredni dopust.

Pod izredne obveznosti se uvrščajo obiski zdravnika ali specialista, neodložljivo urejanje dokumentov na upravni enoti, spremstvo otroku ali drugemu bližnjemu. Pod izredni dopust spada smrt ožjih članov družine, hujša nesreča in spremstvo otroka na prvi šolski dan v šolo.

Največkrat se pojavi bolniška odsotnost. Bolniška odsotnost je v razlogu in trajanju odvisna tudi od starostnega okvirja, v katerem se nahaja zaposleni. V letu 2021 je bila med 20. in 40. letom povprečna letna odsotnost 11 dni. Poleg bolezni in poškodb zaposlenih je v tem obdobju določen odstotek odsotnosti zaradi nosečnosti in starševskega varstva. V starostnem obdobju med 45 in 64 let je povprečna bolniška odsotnost 27 dni, nad 65 let pa kar 56 dni. Bolniški dopust v povprečju porabi več žensk kot moških.

 

novica-urnik

Urnik pomembno vpliva na kakovost življenja zaposlenih

Ker je vnašanje vseh nepredvidenih odsotnosti izredno zahtevno, sploh ko ena oseba sestavlja urnik za več kot 20 ljudi in od tega je skoraj vsak dan nekdo odsoten. To namreč pomeni spreminjanje razporeda dela skoraj na dnevni bazi in s tem tudi nezadovoljstvo zaposlenih, ki se jim neprestano spreminja urnik, in s tem pomembno vpliva na njihove načrte in zadolžitve v zasebnem življenju.

WoShi ob nenapovedani odsotnosti poišče optimalno zamenjavo

V programu Woshi, so uporabniki do pred kratkim lahko le ročno vnašali spremembe, neposredno v urnik in sami iskali menjave. Sedaj je v programu posodobitev, da imajo uporabniki na voljo zavihke, kjer vnesejo odsotnosti zaposlenih in program sam v uri ali dveh postavi nov optimalen urnik. Pri tem lahko sestavljavci urnika določene delavce »zamrznejo« – jim omogočijo, da ohranijo prvotni urnik, program pa med preostalimi zaposlenimi išče najbolj optimalne zamenjave. Seveda pa lahko kljub temu dodatku sestavljavci urnika še vedno ročno posegajo v urnik in delajo menjave za odsotne ali pa ročno prestavijo zaposlene na določeno izmeno. Woshi opozarja, kaj taka sprememba pomeni za celoten urnik in posameznika, ki mora nadomeščati ali pa je bil prestavljen na novo izmeno. Če sestavljalec ugotovi, da je sprememb za določeno obdobje razporeda preveč, glede na to kdo so manjkajoči in kakšna je njihova vloga v razporedu, pa se lahko odloči za ponovni izračun urnika. Preprosto določi manjkajoče zaposlene in tip odsotnosti, Woshi pa sestavi nov urnik.