iUrnik CGP

Šolski urnik po vaših željah

Zakaj?

Ker imate bolj pomembne stvari, kot je sestavljanje urnika.

Vnesite zahteve in omejitve, za ostalo poskrbi iUrnik.

Kako?

Uporaba evolucijske umetne inteligence poišče rešitve na načine, ki jih konkurenca ne zmore.

 

iUrnik

iUrnik ima najboljši koncept izračuna šolskega urnika. Je optimalna rešitev za vašo šolo.

Vnos podatkov in zahtev je vaše edino delo.

Prihranki in zadovoljstvo vseh

Kompakten in optimalen urnik poskrbi za zadovoljtvo vseh vpletenih, prav tako pa omogoča prihranke šoli.

Integracija

iUrnik omogoča izvoze in uvoze podatkov iz in v sistema Lopolis in eAsistent.

urniki primerjava

iUrnik in umetna inteligenca

Verjamemo, da se lahko šolski urnik izračuna avtomatsko. Evolucijska umetna inteligenca to zmore v še tako kompliciranih primerih. V težkih pogojih za izračun je konkurenca daleč zadaj:

 • skupine delitve
 • polovične ure
 • izbirni predmeti in neobvezni izbirni predmeti
 • vertikalno in horizontalno združevanje

Drugačen pristop

Zakaj ne bi vi postavljali zahtev in pogojev, katerim bi program moral slediti. iUrnik predstavlja nov način dela in kreiranja urnikov.

Vi ste arhitekt urnika, program samo orodje za izdelavo.

Vaš problem, izziv za iUrnik

Vsakodnevne spremembe

 • Prostorska stiska,
 • neenakomerno obremenjeni učitelji,
 • nezadovoljni starši in učenci,
 • slabo razporejen urnik,
 • preveč prevozov otrok,
 • podaljšano bivanje ločeno od urnika,
 • slaba obveščenost učencev,
 • kako in kje prihraniti,
 • veliko nepovezanih programov,
 • nikogar za nadomeščanje, predviden učitelj pa zaseden.

Vse to so izzivi, katerim je program iUrnik več kot “kos”. 

urniki zamaknjeni1

Srednja tehniška šola Koper

… lahko pa povem drugače – pri pripravi urnika, pravzaprav, nisem naletela na pogoj, ki ga program ne bi mogel upoštevati! In teh, na šoli, z devetimi različnimi izobraževalnimi programi, in s skoraj 700 dijaki, ni malo!

Katarina Novoselec

Rešitve

Kako iUrnik “razmišlja”?

Na osnovi 32 ponderjev (uteži) stremi k optimalnemu rezultatu, tako da so vsi najbolj zadovoljni. Ponderje po svoji želji spreminja urničar.

Demo verzijo programa dobite tukaj (4 MB). Pogledate si lahko tudi letak in navodila.

Kratek opis izdelave šolskega urnika s programom iUrnik:

 

 • Vnos in urejanje podatkov
 • Izbirni in neobvezni izbirni predmeti, ter skupine
 • Izračun urnika
 • Nadomeščanja – suplence

 

To je za uporabnika najzahtevnejša faza dela. Vnesti mora podatke, ki se zahtevajo za izračun urnika. Predvsem mora biti natančen, vendar vedno lahko v fazi izračuna, ko ugotovimo, da smo kaj pozabili, ponovno popravljamo vhodne zahteve in podatke. Vnesti je potrebno naslednje podatke:

 • ure
 • dnevi
 • učilnice
 • učitelji
 • oddelki
 • učenci
 • predmetnik
 • dodatne zahteve

Vnos ni zahteven, vedno lahko razveljavite kar ste odtipkali in to vse korake od začetka zagona programa. Uporabljate lahko vnos v samem editorju ali pa s klikanjem v obrazcih.

Predpriprava za izračun urnika je izračun skupin. V tem delu program porazdeli učence po skupinah (tiste ki niso vnaprej določene – gos, tit, …) tako, da glede na skupine, ki imajo točno določene učence, čim več skupin lahko izvaja pouk istočasno.

Ko program začne izračun urnika, najprej naključno postavi začetno stanje, ki pa je seveda polno nedopustnih napak. Evolucijska umetna inteligenca začne reševati urnik in dela po nekaj tisoč mutacij na sekundo.

Trajanje iskanja najboljše rešitve je odvisno od kompliciranosti zahtev in količine podatkov. iUrnik najprej poišče konsistentno rešitev, ki jo potem izboljšuje. Da ne bi zapadel v kakšen lokalni minimum, gre program vsake toliko časa raziskovat rešitve na povsem naključnem mestu.

Nadomeščanja – suplence so namenjena hitremu iskanju ustrezne zamenjave učitelja. Vodi se tudi evidenca ur za nadomeščanja, ki jo lahko izpišemo za neko obdobje – dan, x dni, mesec, leto…

Sami vedno lahko izberemo drugega učitelja, kot ga je predlagal program. Program iUrnik upošteva več faktorjev, ki vodijo k najboljši izbiri, od tega koliko je kdo že nadomeščal, koliko bo čakal zaradi tega, koliko pozna razred,…

V procesu izbirnih in neobveznih izbirnih predmetov moramo izvesti:

 • ponudbo učiteljev
 • vnos podatkov o preteklih izbirnih predmetih – uvoz skripte prejšnjih let
 • ponudbo učencem
 • izračun skupin na osnovi odgovorov učencev
 • obvestilo o dodeljenemu izbirnemu predmetu – lahko istočasno tudi o nivojih

PONUDBA UČITELJEV

Navedemo predmete in učitelje, ki bi učili – lahko se zgodi, da nekateri ne bodo izbrani. Dodatni podatki so še razredi, v katerih se bodo predmeti učili, velikost skupine in število ur na teden. Navedemo lahko tudi odvisnost med predmeti (NI3 se lahko obiskuje, če je učenec prej že imel NI2) in predmete, ki se izključujejo (ISO ne gre skupaj z ISR). Na ta način učenec dobi na dopisu samo dovoljene predmete.

ZGODOVINA IZBIRNIH PREDMETOV

Navesti moramo, katere predmete učenci obiskujejo letos (trenutni 7 razred) in katere so obiskovali lani (trenutni 8 razred), da na osnovi tega program ve, kaj lahko ponudi učencem. Obstoječi uporabniki iUrnika samo izberejo prejšnje urnike in program sam najde zgodovinske podatke.

PONUDBA UČENCEM

Učencem pošljemo obvestilo, v katerem rangirajo željene predmete. Ne morejo označiti predmetov, ki jih ne morejo imeti, ker jih ni na ponudbi.

IZRAČUN SKUPIN

Vnesti moramo podatek o številu skupin, ki jih financira ministrstvo in občina. Ko vnesemo še podatke o učenčevih izbirah, damo računati skupine izbirnih predmetov. V spodnjem primeru 4 učenci niso dobili primarne izbire.

OBVESTILO UČENCEM

Ko smo zaključili z izračunom – program ga je naredil sam, naredimo izpis s katerim obvestimo učence o izbirah.

Portal omogoča javno objavo vašega urnika. Z objavo urnika na portal imate možnost pregleda po oddelkih, prostorih in učiteljih, ter možnost raznih izvozov, kot je XML izvoz urnika, ure učiteljev,…

 

Podatke izvozite na portal.iurnik.si preko menija v delu, kjer se računa urnik – greste v meni “Upload”.

menu_upload_portal_iurnik

Izberete datumsko obdobje za katerega želite objaviti urnik in pazite ali začnete z A ali B urnikom.

menu_upload_portal_datum_iurnik

V 4 korakih se bo urnik prenesel na portal.

menu_upload_portal_uploading_iurnik

Na portalu bo urnik objavljen v 2 do 20 minutah, običajno prej kot v petih.

Izvoz podatkov za eAsistent, LoPolis,…

Na tem mestu samo na kratko, ker si postopek lahko ogledate na video predstavitvi na prvi strani (Domov). Za izvoz podatkov se morate registrirati, odobriti pa vas mora ravnatelj šole in naša podpora.

portal_registracija

Potem se prijavite.

portal_prijava

Nato pa še izvozite podatke.

portal_izvoz

Dokumenti o programu iUrnik

 

Navodila za uporabnike

Propagandni letak

Kako inštalirati program in kako z njim delati.

 

Primerjava urniških programov

Krajša predstavitev

Natančna razlaga primerjave

 

Računalniške Novice o iUrniku

Pregled programa iUrnik.

Zahteve za fakultete, višje strokovne šole in vse tiste, ki se jim urnik spreminja iz tedna v teden so:

 

 • Letni  delovni koledar
 • Soodvisnost predavanj, vaj, izpitov,…
 • Zamiki  med predmeti glede na začetek ali konec – vzporedno ali zaporedno
 • Neprestane spremembe

Primer vnosa bolj zahtevnega pogoja: Predmet Y v trajanju 28 ur naj poteka po koncu predmeta X in 3 ure po začetku vaj V in to 5 tednov, 4 tedne 3 x po 2 blok uri in 1 teden 2 x 2 blok uri.

Primer na sliki: 24 ur predmeta naj se odvija med 4.2.2013 in 10.5.2013, 8 tednov po 3 blok ure na teden.

letni

Osnovne šole

Ponudba izbirnih predmetov

Vnos podatkov o ponudbi učiteljev, tako izbirnih, kot neobveznih izbirnih predmetov.

Učenci dobijo v rangiranje samo tisto, kar lahko izberejo – upošteva se zgodovina.

Ure učitelji

Zahteve za ure učitelja

  1. minimalno / maksimalno število ur na teden
  2. največ prostih ur na dan
  3. obvezna “luknja” po x urah
  4. minimalno ur dela na dan
  5. maksimalno ur dela na dan

Če je odkljukana kljukica “obvezno”, potem ti pogoji morajo biti izpolnjeni, drugače urnik ni konsistenten.

Delavni čas učitelja se določa ločeno.

 

Vnos predmeta

Predmetu določimo:

   1. oznako
   2. tip predmeta
   3. število ur na teden
   4. učitelja
   5. oddelke, kjer se poučuje
   6. velikost skupine
   7. delovni čas – ure/dnevi
   8. lokacije
   9. težavnost

Ure obveznosti

Vnos časa

Za oddelke določimo čas izvajanja in čas obvezne prisotnosti.

Učiteljem čas , ko so na voljo.

Učencem določimo čas obvezne prisotnosti in čas varstva.

Predmetom določimo čas izvajanja in še , ali se izvajajo prvo, zadnjo ali vmesne ure.

 

Fakultete, Višje šole

  1. Letni delovni koledar
  2. Soodvisnost predavanj, vaj, izpitov,…
  3. Zamiki med predmeti glede na začetek ali konec – vzporedno ali zaporedno
  4. Neprestane spremembe

Primer vnosa: Predmet Y v trajanju 28 ur naj poteka po koncu predmeta X in 3 ure po začetku vaj V in to 5 tednov, 4 tedne 3 x po 2 blok uri in 1 teden 2 x 2 blok uri.

Videji

Novice

iUrnik rešuje krizne situacije

Do urnika hitro in učinkovito tudi po začetku šolskega letaSestavljanje šolskega urnika ni mačji kašelj in da je urnik optimalno sestavljen, tudi naš program urnik računa nekaj dni.   V izogib nevšečnostim, predvsem, ko pride do nenadnih sprememb (odpovedi delovnega...

read more
Februar: čas za priprave na novo šolsko leto

Februar: čas za priprave na novo šolsko leto

Šolsko leto je ravno malo čez polovico za učence, medtem ko so se priprave za učitelje in ostale zaposlene na naslednje šolsko leto že začele. Ena od pomembnih nalog, na katero se je treba pripraviti, je tudi izdelava šolskega urnika. Z našo aplikacijo iUrnik bo urnik...

read more

Uporaba iUrnika na OŠ Franceta Prešerna v Mariboru

POVZETEK V nadaljevanju si lahko preberete opis oz. mnenje g. Borisa Strnada, prof., o uporabi programa iUrnik na OŠ Franceta Prešerna v Mariboru. Zapis je bil objavljen na forumu skupnosti SIO.SI.ZAPIS g. STRNADA   pri nas uporabljam(o) iUrnik. Sam drugih...

read more

Reference

Srednja tehniška šola Koper

Eno največjih, prijetnih presenečenj, je bilo to, da program iUrnik zmore upoštevati veliko veliko več dejavnikov kot le osnovne podatke (ure učitelja, predmetnik, prostor ipd.). Teh dejavnikov je preveč, da bi vse naštela – lahko pa povem drugače – pri pripravi urnika, pravzaprav, nisem naletela na dejavnik (pogoj), ki ga program ne bi mogel upoštevati! In teh, na šoli, z devetimi različnimi izobraževalnimi programi, in s skoraj 700 dijaki, ni malo!

Delitev razredov v več skupin, kar je bil, meni osebno, največji trn v peti, deluje presenetljivo enostavno. Nasploh je program, ko ga osvojiš, uporabniško enostaven, logičen in pregleden. Ob tako dobri ekipi, ki je ves čas na voljo za podporo in pomoč, lahko program osvoji vsakdo! So zelo razumevajoči, potrpežljivi, uporabnika na primeren način, s primerno in nazorno razlago, vodijo skozi program. Na podlagi svojih izkušenj predlagajo in svetujejo, predvideti znajo situacije, ki jih “šolski urničar” (sploh “novopečeni”) sam še ne predvidi.

Urnik naše šole je še posebno specifičen, saj imamo tudi delno popoldanski pouk (višji letniki pričnejo pouk kasneje kot nižji). S programom iUrnik smo uspeli naš urnik optimizirati tako, da popoldanski razredi pričenjajo s poukom skoraj v celoti dopoldan. Na veliko zadovoljstvo dijakov, staršev in zaposlenih, smo s programom iUrnik dosegli celo, da je popoldanskih razredov manj kot je bilo sprva predvideno!

Ekipa iUrnika je poleg strokovne podpore, zelo dovzetna za vse predloge, mnenja uporabnikov programa in portala, na katerem je urnik objavljen.  Stremijo k izboljšavam in imajo izreden posluh za svoje uporabnike.

Kot “novopečena urničarka”, brez predhodnih izkušenj, lahko samo priporočam in povem: “USER FRIENDLY!” Velja tako za program, kot za ekipo!

V Kopru, 30. 9. 2014

Katarina Novoselec

sts koper

Osnovna šola Koseze

Program iUrnik je najboljši program za izdelavo urnika doslej. Nekoč smo pri izdelavi urnika upoštevali le učitelja, predmetnik in prostor. Danes tem trem spremenljivkam dodamo še izbirne predmete, učence, ki jih obiskujejo, združevanje učencev pri športni vzgoji po spolu iz paralelk, delitev učencev pri predmetih tehnika in tehnologija ter gospodinjstvu.

Maja Mujkić in Amalija Stiplovšek

Biotehniška šola Maribor

Prednost tega programa je, da vneseš vse “robne pogoje”, nakar program sestavi urnik v celoti. Težko je opisati vse možnosti urnika, ker jih je veliko, lahko pa ga “močno priporočam” in zagotovim, da boste s to programsko opremo zadovoljni.

Anton Krajnc, ravnatelj

OŠ CVIU Velenje

Pozitivno izkušnjo z iUrnikom imam že iz prejšnje službe. Je edini urnik, kjer lahko brez težav kombiniramo urnike učiteljev nižjega izobrazbenega standarda (45 minutne ure) z učitelji posebnega programa (60 minutne ure).

mag. Aleksander Vališer, ravnatelj

Pri izdelavi urnika s programom iUrnik, hitro pridobivam določena znanja in izkušnje za sestavljanje najboljšega možnega urnika v dani situaciji. Algoritem deluje na več računalnikih hkrati in ves čas na različne načine išče optimalnejše rešitve.

Boštjan Strnad

Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce

iUrnik uporabljamo 6 let in v tem času se ni primerilo, da program ne bi sam 100% izračunal urnik, kljub nivojskim, heterogenim in raznim skupinam delitve, ter izbirnim predmetom.
Največja prednost iUrnika je, da po vnosu vhodnih podatkov, program sam izračuna (naredi) urnike.

Emilija Kavčič, ravnateljica

Program iUrnik obvlada tudi proces izbirnih predmetov, ki naredi izbiro predmetov učencem veliko bolj prijazno, kot je bila prej.
Največja prednost programa iUrnik pa je v tem, da omogoča vnos ogromno robnih pogojev, z uporabo katerih lahko sestavimo urnik, ki kar najbolj ustreza našim željam in zahtevam.

Božena Oblak

Cenik

Okvirne cene najema programa iUrnik

Osnovna cena za vsako šolo: 

45 €/mesečno

Dodatno za vsakega učenca: 

0,10 €/mesečno

Programe lahko kupite ali najamete. V ceni najema je vključeno vzdrževanje. V primeru, da želite program kupiti nas pokličite ali pošljite mail.

Cenik ostalih storitev

Veljavni cenik storitev podjetja Algit d.o.o. je na tej strani. Na osnovi podpisane vzdrževalne ali najemne pogodbe vam priznavamo 10% popust na storitve.

Storitev Vrsta dela Cena v € Enota
Pomoč Kratki nasveti, kako delati s programi 45 ura
Svetovanje Svetovanje pri rešitvah 55 ura
Uvajanje Uvajanje v delo 45 ura
Analiza Analiza obstoječega stanja 45 ura
Šolanje Šolanje uporabnikov 45 ura
Izdelava* Kompletna ali delna izdelava po dogovoru
Programiranje Dodelave po željah naročnika 40 ura
Čas na poti Poraba časa napoti 20 ura

Dejanska poraba časa za obračun storitve je vsota časa priprave na lokaciji izvajalca v zvezi z izvedbo storitve (če je priprava dogovorjena z naročnikom) in izvajanje storitve na lokaciji naročnika.

*Cena za izdelavo urnika se obračuna po sledeči formuli. Vrednost letnega najema programa + (število učencev x 1,5 €)

Obračunski interval je 15 minut.

Dnevnice in kilometrina se obračunajo po uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugimi prejemki. Čas na poti je dejanski porabljeni čas od Izvajalca (kjer je izvajalec storitve zaposlen) do naročnika in nazaj.

Vse cene so brez DDV.