Za testiranje naše umetne inteligence smo naredili nekaj pravih 3D križank. Tukaj si lahko ogledate primer v angleščini, spodaj pa v slovenščini. Za 3D prikaz in vnos bomo naredili aplikacijo.

Nekaj vnosov:

 I A 1   ➞ Norvegian band, Take On Me!  AHA
 I A 1   ➘ Honorific title for a civilian or military Turkish officer  AGA
 I A 1   ↓ Ask Me Anything  AMA
 I A 4   ➘ County located in the central part of the U.S. state of Arizona  PINAL
 VIII A 1   ➞ Swedish pop group formed in Stockholm in 1972  ABBA
 VIII A 1   ➘ a five-dollar bill  ABE
 VIII A 2   ↓ long rod or rigid piece of wood  BAR

3D križanka v slovenščini:

krizanka_5x5
I – A – 1   ➞       nasprotje uroka
I – A – 1   ➘       nasprotje uroka   ( I-A-1 ➞ )
I – A – 1   ↓       ukaz, uredba
I – A – 2   ➞       mamilo, redkeje zdravilo
I – A – 2   ↓       mamilo, redkeje zdravilo   ( I-A-2 ➞ )
I – A – 3   ➞       oborožen tat
I – A – 3   ↓       oborožen tat   ( I-A-3 ➞ )
I – A – 4   ➞       gnusoba
I – A – 4   ↓       gnusoba   ( I-A-4 ➞ )
I – A – 5   ➞       merska enota za vsebnost zlata
I – A – 5   ↓       merska enota za vsebnost zlata   ( I-A-5 ➞ )
I – B – 1   ➘       mamilo, redkeje zdravilo   ( I-A-2 ➞ )
I – B – 1   ↓       mamilo, redkeje zdravilo   ( I-A-2 ➞ )
I – B – 2   ↓       hrup
I – B – 3   ↓       naslon
I – B – 4   ↓       topel -prid.
I – B – 5   ↓       napad, naskok
I – C – 1   ➘       oborožen tat   ( I-A-3 ➞ )
I – C – 1   ↓       oborožen tat   ( I-A-3 ➞ )
I – C – 2   ↓       ograda za divjad
I – C – 3   ↓       sečnja lesa
I – C – 4   ↓       palma iz JV Azije
I – C – 5   ↓       lovec na rake
I – D – 1   ➘       gnusoba   ( I-A-4 ➞ )
I – D – 1   ↓       gnusoba   ( I-A-4 ➞ )
I – D – 2   ↓       topel -prid.   ( I-B-4 ↓ )
I – D – 3   ↓       palma iz JV Azije   ( I-C-4 ↓ )
I – D – 4   ↓       oglašanje ovac
I – D – 5   ↓       izgovarjati a namesto o, kot ponekod na Dolenjskem -glag.
I – E – 1   ➘       merska enota za vsebnost zlata   ( I-A-5 ➞ )
I – E – 1   ↓       merska enota za vsebnost zlata   ( I-A-5 ➞ )
I – E – 2   ↓       napad, naskok   ( I-B-5 ↓ )
I – E – 3   ↓       orač
I – E – 4   ↓       izgovarjati a namesto o, kot ponekod na Dolenjskem -glag.   ( I-D-5 ↓ )
I – E – 5   ↓       stara oblika za “tarifa”
II – A – 1   ➞       mamilo, redkeje zdravilo   ( I-A-2 ➞ )
II – A – 1   ➘       mamilo, redkeje zdravilo   ( I-A-2 ➞ )
II – A – 2   ➞       visoko avtomatiziran stroj
II – A – 3   ➞       naslon   ( I-B-3 ↓ )
II – A – 4   ➞       topel -prid.   ( I-B-4 ↓ )
II – A – 5   ➞       napad, naskok   ( I-B-5 ↓ )
II – B – 1   ➘       hrup   ( I-B-2 ↓ )
II – C – 1   ➘       ograda za divjad   ( I-C-2 ↓ )
II – D – 1   ➘       topel -prid.   ( I-B-4 ↓ )
II – E – 1   ➘       napad, naskok   ( I-B-5 ↓ )
III – A – 1   ➞       rekvizit pri tenisu
III – A – 1   ➘       rekvizit pri tenisu   ( III-A-1 ➞ )
III – A – 2   ➞       naslon   ( I-B-3 ↓ )
III – A – 3   ➞       stara beseda za obisk
III – A – 4   ➞       palma iz JV Azije   ( I-C-4 ↓ )
III – A – 5   ➞       lovec na rake   ( I-C-5 ↓ )
III – B – 1   ➘       naslon   ( I-B-3 ↓ )
III – C – 1   ➘       sečnja lesa   ( I-C-3 ↓ )
III – D – 1   ➘       palma iz JV Azije   ( I-C-4 ↓ )
III – E – 1   ➘       orač   ( I-E-3 ↓ )
IV – A – 1   ➞       gnusoba   ( I-A-4 ➞ )
IV – A – 1   ➘       gnusoba   ( I-A-4 ➞ )
IV – A – 2   ➞       topel -prid.   ( I-B-4 ↓ )
IV – A – 3   ➞       palma iz JV Azije   ( I-C-4 ↓ )
IV – A – 4   ➞       oglašanje ovac   ( I-D-4 ↓ )
IV – A – 5   ➞       izgovarjati a namesto o, kot ponekod na Dolenjskem -glag.   ( I-D-5 ↓ )
IV – B – 1   ➘       topel -prid.   ( I-B-4 ↓ )
IV – C – 1   ➘       palma iz JV Azije   ( I-C-4 ↓ )
IV – D – 1   ➘       oglašanje ovac   ( I-D-4 ↓ )
IV – E – 1   ➘       izgovarjati a namesto o, kot ponekod na Dolenjskem -glag.   ( I-D-5 ↓ )
V – A – 1   ➞       merska enota za vsebnost zlata   ( I-A-5 ➞ )
V – A – 1   ➘       merska enota za vsebnost zlata   ( I-A-5 ➞ )
V – A – 2   ➞       napad, naskok   ( I-B-5 ↓ )
V – A – 3   ➞       lovec na rake   ( I-C-5 ↓ )
V – A – 4   ➞       izgovarjati a namesto o, kot ponekod na Dolenjskem -glag.   ( I-D-5 ↓ )
V – A – 5   ➞       stara oblika za “tarifa”   ( I-E-5 ↓ )
V – B – 1   ➘       napad, naskok   ( I-B-5 ↓ )
V – C – 1   ➘       lovec na rake   ( I-C-5 ↓ )
V – D – 1   ➘       izgovarjati a namesto o, kot ponekod na Dolenjskem -glag.   ( I-D-5 ↓ )
V – E – 1   ➘       stara oblika za “tarifa”   ( I-E-5 ↓ )